Copperbeech Psychology Consultancy
 
Welkom

Onlangs heb ik het boek “Goed gestemd ouder worden” geschreven en samengesteld. Het is een (werk)boek, een handleiding om ouderen kennis te laten maken met de interventies die eerder in onderzoeksverband aangeboden werden. Het boek kan in principe door de oudere zelfstandig gelezen en doorgewerkt worden, maar bij het tweede deel van het boek verdient het aanbeveling om het samen met een begeleider door te nemen. Een begeleider kan een professional zijn of een mantelzorger.  In het werkboek worden drie interventies, drie methoden beschreven en afhankelijk van behoefte en belangstelling kan men met één of meerdere interventies aan de gang gaan (zie verder bij ‘boek’). Voor de begeleider is een speciaal begeleiders boek geschreven met extra informatie over de methoden die in het werkboek worden aangeboden.

De aanleiding tot het schrijven van het boek is het vergroten van de toegankelijkheid van effectieve methoden om stemmingsproblematiek bij ouderen te verminderen en derhalve de kwaliteit van leven te verbeteren (info@copperbeechpsychology.nl)

                                                                                                                 Nelleke van 't Veer-Tazelaar

Via deze website wil ik ouderen, mantelzorgers en zorgverleners in staat stellen om op eenvoudige wijze aan informatie te komen over klachten die de stemming negatief beïnvloeden zoals somberheid en spanning of angst. De informatie op deze website richt zich vooral op ouderen die (beginnende) klachten hebben op dit gebied omdat bekend is dat het hebben van somberheids- en angstklachten bij veel ouderen kan leiden tot ernstiger problematiek. 

“Bij navraag hebben veel ouderen depressieve- en angstklachten. Dergelijke klachten (zonder dat er al sprake is van een stoornis) zijn de belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van een depressie / angststoornis.”

Tijdens mijn promotieonderzoek (2003-2010) en tijdens een vervolgproject gebaseerd op dat promotieonderzoek, ben ik nauw betrokken geweest bij het vormgeven (en trainen) van een interventieprogramma bedoeld om de stemming te verbeteren van ouderen. Ook heb ik zelf een aantal ouderen begeleid.

P.J. (Nelleke) van 't Veer-Tazelaar is psychologe en heeft ook een achtergrond als (onderzoeks)verpleegkundige. Ze heeft in het kader van een promotietraject verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam een preventieproject uitgevoerd om depressie en angst te voorkomen bij thuiswonende ouderen van 75 jaar en ouder met een verhoogd risico op depressie en angst. Uit dat project bleek dat het aangeboden programma effectief, zinvol en ook haalbaar was.

De website beoogt inzicht te verschaffen in het herkennen van somberheid en angst en op welke verschillende manieren hulp geboden kan worden.

                                                             

          


                                    “Goed gestemd ouder worden”

                                         een handleiding voor oudere doe-het-zelvers               

              Werkboek en begeleiders boek zijn te bestellen via Cure&Care Development.